Kaikki lukiomme opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan, josta valitaan vuosittain sen toimintaa ohjaava hallitus.

Opiskelijakunnassa opiskelijat määrittelevät sen toiminnan. Kaikkea, mihin mielikuvitus ja voimat lakien ja koulun järjestyssääntöjen puitteissa antavat mahdollisuuden, voi ja saa tehdä. Lukiolaki määrittelee opiskelijakunnan tehtäväksi edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunta on siis olemassa vaikuttaakseen ja kehittääkseen koulun asioita.

Lukiomme opiskelijakunnan hallitus valitaan vuosittain haastattelujen perusteella. Edellisen hallituksen jäsenet valitsevat haastatelluista uuden hallituksen ja uudet jäsenet jakavat luottamustoimet keskenään ensimmäisessä kokouksessaan.

"Opiskelijakunta on lukion sydän ja hallitus opiskelijakunnan dream team."

– Auli Piiparinen
Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja 2016

Opiskelijakunnan ja sen hallituksen tärkeimpiä tehtäviä

Edunvalvonta

Opiskelijakunnan hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia opiskelijoiden oikeuksien toteutumisesta ja äänen kuuluvissa pitämisestä. Hallitus toimii yhtenä opiskelijakunnan sekä opettajakunnan välisenä yhteytenä.

Viihtyvyys

Opiskelijakunnan hallitus järjestää erilaisia tempauksia ja tapahtumia ylläpitääkseen viihtyvyyttä kouluaikana. Näistä osa järjestetään yhteistyössä esimerkiksi Gymnasiumin kanssa.

Kirjamyynti

Kaikki opiskelijat voivat helposti myydä käytettyjä oppikirjojaan opiskelijakunnan hallituksen välityksellä. Tällöin opiskelijakunta ottaa pienen välityspalkkion, joka käytetään yhteiseen hyvään.